Stuurman Projectmanagement & Advies is het bedrijf van drs. Mirjam Stuurman-van Herpen.

Na haar studie Kunst- en Architectuurgeschiedenis heeft zij leidinggevende functies bekleed op diverse niveaus binnen planontwikkeling, ontwikkelings- en bouwprocessen. De laatste jaren heeft zij zich gespecialiseerd in het begeleiden van ontwerp- en bouwprocessen uit naam van haar opdrachtgevers. Zowel opdrachtgevers uit het bedrijfsleven als particuliere opdrachtgevers.

Vanuit haar achtergrond is zij niet alleen geïnteresseerd in bouw en renovatie van industrieel en particulier vastgoed. Zij houdt zich ook graag bezig met het behoud van monumentale panden en industrieel en particulier erfgoed.

Haar bijzondere aandacht gaat uit naar design en duurzame concepten in planontwikkeling en bouwprojecten.

Naast haar werk als directievoerder is zij lid van de commissie Friesland van Erfgoedvereniging Heemschut en adviseur voor de geïntegreerde Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Hûs en Hiem (een samenvoeging van de Commissie Welstand en de Monumenten Commissie).

Sinds november 2013 is Mirjam projectcoördinator voor de Stichting Interieurs in Fryslân. Deze stichting beoogt de kennis, kunde en zorg van en voor interieurs in Fryslân – in de brede zin van het woord- te bevorderen.