Hytrans Systems BV

In de periode 2007 tot 2012 waren we  verantwoordelijk voor de leiding van dit nieuwbouw- en renovatieproject en hebben we het facility management verzorgd.

Bij de bouw is de productieruimte sterk vergroot door een nieuwe productie hal en een nieuw kantoor, waardoor ook ruimte in het bestaande gebouw is vrij gekomen. Het bestaande gebouw is daarbij gemoderniseerd en voorzien van nieuwe vloeren. Bovendien is het gehele buitenterrein vernieuwd, inclusief een nieuwe testlocatie aan de achterzijde.

Bij dit project is duurzaam bouwen en energiebesparing een rode draad geweest. Het project is partieel aanbesteed om de juiste partners te contracteren en kosten te besparen. Het project is gefaseerd uitgevoerd, zonder het productieproces te verstoren. 

Gedurende het gehele traject en sinds de oplevering hebben wij het gebouwbeheer en facility management onder onze hoede.

Bij dit project is samengewerkt met Smelt Architecten BNA.