Sinds september 2013 tot heden zijn wij verantwoordelijk voor de directievoering van dit nieuwbouwproject. Het betreft de versnelde nieuwbouw van een bedrijfshal. 

Bij dit project ligt de nadruk op snelle bouwtijd voor een vlotte ingebruikname. Het vergunningstraject is zo snel mogelijk doorlopen waarbij nauw overleg met architect en gemeente is gevoerd. Het project is partieel aanbesteed om de juiste partners te contracteren en zo snel mogelijk te kunnen bouwen.

Ondertussen worden duurzaamheid en energiebesparing niet uit het oog verloren. Bij dit project wordt samengewerkt met Smelt Architecten BNA.