De Stichting Interieurs in Fryslân bevordert de kennis, kunde en zorg van en voor interieurs – in de brede zin van het woord- in Fryslân. Door samenwerking, inventarisaties en onderzoek in bestaande archieven wordt de rijkdom, diversiteit en culturele waarde van de interieurs vastgelegd.  

De inventarisatie(s) worden ingezet om te laten zien wat er allemaal is, wat we weten (en niet weten) in kaart te brengen en op basis daarvan het verhaal over het Friese interieur te vertellen, op een website en in losse en kleine(re) publicaties en presentaties.  

Mirjam is sinds de oprichting in november 2013 aangesteld als projectcoördinator.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Stichting Interieurs in Fryslân: interieursinfryslan.nl