Movacolor BV

In de tweede helft van 2012 hebben wij de projectleiding gehad van de uitbreiding van de bedrijfsruimte van Movacolor BV te Sneek, naar een naast het huidige pand gelegen vrijgekomen bedrijfspand. De productieruimte is hierbij vergroot, waardoor ook ruimte in het bestaande gebouw is vrij gekomen. Het bestaande gebouw is gemoderniseerd en de kantoorruimte uitgebreid zodat Movacolor de ingezette groei kan blijven voortzetten. Begin 2013 zijn alle ruimtes geheel in gebruik genomen.

Bij dit project is met een strak budget gewerkt. Het werk is partieel aanbesteed om de meest geschikte partners te contracteren en de kosten zo strak mogelijk te bewaken.

Het project is gefaseerd uitgevoerd, met als doel de bedrijfsprocessen zo min mogelijk te verstoren. Na het bedrijfsklaar maken van het buurpand is de productieafdeling verhuisd en konden de kantoren in het bestaande gebouw worden gerenoveerd en uitgebreid.